Waarom gedragstesten?

Al velen jaren worden in Nederland bij vele rasverenigingen gedragsbeoordelingen uitgevoerd. Het is daarbij de bedoeling het gedrag in de beoordeling van de hond op geschiktheid voor de fok te betrekken, naast schoonheids- en gezondheidseisen. De geschiedenis heeft bewezen, dat als bij de fok niet of onvoldoende op gedragseigenschappen wordt gelet, dit kan leiden tot ongewenste gedragseigenschappen. De maatschappij vereist meer dan de kynologie dat doet, honden die zich in contacten met mensen en met andere honden sociaal gedragen. Dit betekent dat de kynologie zich gesteld ziet voor de taak, het gedrag van de gemiddelde hond acceptabeler te maken voor de maatschappij.  Afgezien van aspecten van training en opvoeding zal dit in de praktijk vooral inhouden dat vermeden moet worden dat (te) agressieve of angstig-agressieve honden op straat verschijnen en schade aanrichten. Een van de middelen daartoe is een strengere selectie bij de fok. Het testen van honden is daartoe een middel, of dit nu een MAG-test betreft, of een rasspecifieke test (Rasstandaardtest).

In 2009 is het Rapport Prevalentie van angst en agressie in de Nederlandse populatie Rottweilers verschenen.
“Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er een duidelijk positief effect blijkt te zijn van de selectie op basis van MAG-test uitslagen op de prevalentie van angst en agressie in de Nederlandse populatie raszuivere Rottweilers. De prevalenties voor agressie en angst naar vreemden en honden, en niet-sociale angst zijn significant lager voor raszuivere Rottweilers dan voor de stamboomloze Rottweilers. dit verschil lijkt direct dan wel indirect het gevolg te zijn van het afnemen van de MAG-test in de populatie raszuivere Rottweilers.” (blz 3 Rapport Prevalentie van angst en agressie in de Nederlandse populatie Rottweilers)

zie verder het rapport prevalentie van angst en agressie in de Nederlandse populatie Rottweilers

Reacties zijn gesloten.