KynEthos

Normering MAG-test Rottweiler

De MAG-test bestaat uit 16 testonderdelen, waarvan 8 met eigenaar (A) en 8 zonder eigenaar (B) worden uitgevoerd.

De normering voor de Rottweiler van de MAG-test is als volgt:

A. Bij de testonderdelen met de eigenaar wordt 1 keer grote angst geaccepteerd. Paniek wordt niet toegestaan.

B. Bij de testonderdelen zonder eigenaar mag de hond maximaal 2 keer grote angst vertonen. Paniek wordt niet toegestaan.     

Agressief bijten wordt niet toegestaan. 

Op het uitslagformulier ziet u meerdere eigenschappen die worden gescoord door de keurmeester. 
Deze worden echter niet meegenomen in de eindbeoordeling van de MAG- test.