KynEthos

Normering MAG-test American Staffordshire

De MAG-test bestaat uit 16 testonderdelen, waarvan 8 met eigenaar (A) en 8 zonder eigenaar (B) worden uitgevoerd.

De normering voor de American Staffordshire van de MAG-test is als volgt:
Normering angst:
Bij de testonderdelen in aanwezigheid van de eigenaar ( 1 tot en met 7 en 16) is maximaal 3 keer grote angst toegestaan. Bij deze drie keer grote angst mag maximaal één keer paniek voorkomen bij testonderdeel 1 (kennismaking) of testonderdeel 3 (kat) of testonderdeel 5 (blikken).
Bij de testonderdelen in afwezigheid van de eigenaar (8 tot en met 15) is maximaal 7 keer grote angst toegestaan. Bij deze testonderdelen is één keer paniek toegestaan, mits deze optreedt bij testonderdeel 10 (bel) of testonderdeel 11 (paraplu) of testonderdeel 13 (opdringerige pop).

Let op! Bij de totale test (1 tot en met 16) mag in zijn totaliteit maar 9 keer grote angst optreden, inclusief de genoemde paniekreacties.

Onvoldoende beoordeling geschiedt indien:
1. de hond meer dan het bovenstaande aantal keren grote angst vertoont bij de testonderdelen met de eigenaar
2. de hond in een ander dan de hierboven genoemde testonderdelen paniek scoort.
3. de hond meer dan één keer paniek scoort in aanwezigheid van de eigenaar.
4. de hond meer dan één keer paniek scoort in afwezigheid van de eigenaar.
5. de hond 3 keer grote angst vertoont bij de testonderdelen in aanwezigheid van de eigenaar en paniek vertoont bij testonderdeel 3 en 5

Per 1 juli 2003 is er een wijziging in de normering van de Mag-test.
De normering is nu als volgt: Er was één keer bijtgedrag toegestaan in de onderdelen 1,8,9 en 11 t/m 16. Dit is nu alleen nog maar toegestaan in onderdeel 8 (hond-hond confrontatie).