Missie en visie

KynEthos
Voor mens en dier     

KynEthos is een expertisebureau op het gebied van hondengedrag ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen twee hondenliefhebbers: Edith Huis en Jan van Trijp.

Edith is kynologisch gedragstherapeut, allround gedragskeurmeester (alle rassen), keurmeester MAG (Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag ) en Kynologisch Instructeur. 

Jan is, naast hondenliefhebber en fervent hondensporter ook gedragskeurmeester, post-hbo gediplomeerd beroepscoach, MBA professioneel trainer en CRKBO erkend docent gespecialiseerd in het coachen trainen en opleiden van volwassenen uit diverse doelgroepen.

Door de krachten te bundelen is er een synergie ontstaan waardoor ingespeeld kan worden op de meest recente inzichten en ontwikkelingen op het gebied van relaties tussen mens en dier (sociale, pedagogische en therapeutische).

Vanuit maatschappelijk oogpunt vinden wij het belangrijk dat mensen, honden en andere dieren in goede harmonie naast elkaar kunnen functioneren. Door onze activiteiten willen wij hiertoe nadrukkelijk bijdragen.

Onze activiteiten omvatten onder andere:

  • Het geven van voorlichting, advies, begeleiding en ondersteuning aan (beginnende) hondenbezitters en hondenbezitters die tegen problemen aanlopen bij het aanschaffen, opvoeden, trainen en socialiseren van hun hond(en).
  • Gedragstherapie
  • Het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van gedragstesten voor honden.
    Ook het organiseren en uitvoeren van de MAG-test (Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag – test) en risicoassessments voor bijvoorbeeld zogenaamde complexe/ HR (hoog-risico) honden vallen hieronder.
  • Het coachen, (her)trainen en opleiden alsmede rehabiliteren van honden en eigenaar(s).

Binnen deze activiteiten is ons streven; het versterken van de band tussen mens en hond met als uiteindelijk doel het tot stand brengen van een optimale band tussen beide.

Dit doel wordt onder andere nagestreefd door op een ontspannen, leuke, diervriendelijke, en enthousiaste manier met de hond te werken binnen de activiteiten die wij aanbieden.

Heb je vragen over het gedrag, zit je emotioneel of mentaal in de knoop omdat je bijvoorbeeld je hond meer als last dan lust ervaart of ben je op zoek naar een manier om een respectvolle en prettige band met je hond op te bouwen neem gerust contact op.

Je kunt bij ons terecht voor zowel individuele als groepsactiviteiten.
Geen enkele situatie en of combinatie mens-dier is hetzelfde. Wij kiezen daarom, ook binnen groepsactiviteiten, zoveel mogelijk voor maatwerk.

Wij houden van honden en gunnen iedere hond en eigenaar de best mogelijke relatie.

 

       

lidnr. 1442

Reacties zijn gesloten.