KynEthos

Mag-test

onder auspiciƫn van de Raad van Beheer

MAG staat voor Maatschappelijk Aanvaardbaar  Gedrag

De MAG-Test biedt aan de kynologie en de maatschappij een gevalideerd en breed inzetbaar hulpmiddel om, bij honden, gedrag te testen.

zie rapport prevalentie van angst en agressie in de Nederlandse populatie Rottweiler 
(vd Borg & Graat 2019)