MAG-test

Inschrijven voor de MAG-test kan via het inschrijfformulier.

Kosten voor de MAG-test bedragen 140 euro inclusief registratie bij de Raad van Beheer.

De hond moet op de dag van deelname minimaal de leeftijd van 18 maanden hebben bereikt.
Loopse teven worden niet uitgesloten van de test, zij worden als laatste ingedeeld nadat de andere honden zijn geweest. Wel vooraf even melden i.v.m. de indeling en het tijdschema van de dag.

Tijdens de test worden filmbeelden opgenomen ten behoeve van mogelijke verificatie van de beoordeling. Deze beelden worden na de bewaartermijn van drie maanden vernietigd. In het kader van de AVG is het niet toegestaan filmbeelden/foto’s zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen op social media te plaatsen of op andere wijze te verspreiden.

Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd , die de deelnemer/hond mocht lijden als gevolg van deelname. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer gedurende zijn deelname aan de test.

De MAG-test bestaat uit 16 onderdelen, 8 met eigenaar en 8 zonder eigenaar. De test wordt afgenomen door twee door de Raad van Beheer benoemde keurmeesters, gefilmd door een ervaren filmer en geleid door een hiervoor opgeleide testleider. Zie ook het uitvoeringsprotocol en reglement MAG-test

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.