KynEthos en Corona

KynEthos en corona

We hadden gehoopt onze activiteiten in 2022 zonder al teveel corona beperkingen te kunnen aanvangen. Helaas laten de recente ontwikkelingen  en de daarmee gepaard gaande maatregelen dit slechts in beperkte mate toe.

Voor onze cursussen geldt in ieder geval dat zij tot na 14 januari zijn opgeschort. Zodra de maatregelen het toelaten en rekening houdend met de dan van kracht zijnde beperkingen zullen we de cursussen opstarten. Houdt hiervoor de website in de gaten.

Voor de andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld gedragstherapie of individuele training/-begeleiding, geldt dat zij, rekening houdend met de beperkingen van de maatregelen, in overleg doorgang kunnen vinden.

Reacties zijn gesloten.