Aanmelden Schriktraining

Gegevens eigenaar

Gegevens hond

Totaal: € -
* tijdens de cursus kunnen filmbeelden worden opgenomen ten behoeve van evaluatie van te behalen leerdoelen. Deze beelden zijn niet bestemd voor publicatie en worden na de bewaartermijn vernietigd.
**deelname geschiedt voor eigen risico. KynEthos is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer/hond mocht lijden als gevolg van deelname. De deelnemer vrijwaart Kynethos voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer gedurende zijn deelname aan de cursus.
*** de inschrijver verklaart door inschrijving dat hij bekend is met de algemene voorwaarden en de AVG van KynEthos en stemt in met bovenstaande..

Reacties zijn gesloten.