Inschrijfformulier MAG-test

Inschrijfformulier MAG-test

* tijdens de test worden filmbeelden opgenomen ten behoeve van mogelijke verificatie van de beoordeling. Deze beelden worden na de bewaartermijn vernietigd.

**deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd , die de deelnemer/hond mocht lijden als gevolg van deelname. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer gedurende zijn deelname aan de test.

*** de resultaten van de test worden ter registratie aangeboden aan de Raad van Beheer en de betreffende rasvereniging. Door inschrijving middels dit inschrijfformulier geeft de eigenaar hier toestemming voor.