Assessment – risicoanalyse

– voor honden met problemen veroorzakend gedrag.

Wat?

De assessment-risicoanalyse geeft inzicht in het probleem veroorzakend gedrag van de hond.
Aan de hand van de resultaten worden adviezen gegeven over hoe om te gaan met het probleem gevende gedrag. (training/opvoeding, therapie, aanlijngebod, muilkorven, castratie, euthanasie)

Voor wie?

Voor eigenaren met honden met probleem veroorzakend gedrag om, al dan niet op last van gemeente/politie,  advies en hulp te krijgen hoe hier verder mee om te gaan.

Voor gedragstherapeuten om de meest effectieve therapie te kunnen bepalen.

Voor herplaatsdiensten om op verantwoorde wijze honden te kunnen herplaatsen.

Voor overheden (gemeente) om te komen tot de juiste proportionele maatregelen met betrekking tot het voorkomen en/of terugdringen van het probleem veroorzakend gedrag.

Voor rasverenigingen als fokgeschiktheidscriterium ten einde ongewenst maatschappelijk gedrag binnen de populatie te voorkomen of te beperken.

Zie ook de toelichting.

Wil je meer informatie of inschrijven voor het Assessment? stuur dan een mail naar info@kynethos.nl

Liever direct contact? Bel of WhatsApp met 06 10028068 / 06 15247650

Reacties zijn gesloten.