Assessment

Wij bieden ook de mogelijkheid voor een (uitgebreid) assessment.

Het assessment bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die vooraf door de eigenaar wordt ingevuld en de MAG-test met, indien nodig, aanvullende testonderdelen.

Deze gegevens, naast alle andere eventueel beschikbare (papieren) informatie van politie, eigenaar en getuigen, geven een beeld van het gedrag van de hond.

Dit alles tezamen vormt de basis voor een rapport met daarin een advies, aan de eigenaar en/of bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie (OM) of gemeente, dat aangeeft of maatregelen noodzakelijk zijn en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om de hond veilig in de maatschappij te kunnen laten functioneren.

Het assessment wordt afgenomen door onze kynologisch gedragstherapeut. Deze is gecertificeerd en aangesloten bij de vereniging voor Kynologische gedragstherapeuten (NVGH). Hoewel ook bevoegd gedragskeurmeester, keurt deze niet tijdens de MAG-test. Dit om de objectiviteit in de beoordeling te bevorderen. De MAG-test wordt afgenomen door twee bevoegde MAG-keurmeesters van de Raad van Beheer. Zij worden vooraf niet geïnformeerd over de hond. Voor de assessment MAG-test geldt wel een aangepaste normering.

Inschrijven voor het Assessment kan via dit aanmeldformulier

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.