Inschrijfformulier MAG-test

Gegevens eigenaar

Gegevens hond

Totaal: € -

 

* tijdens de test worden filmbeelden opgenomen ten behoeve van mogelijke verificatie van de beoordeling. Deze beelden worden na de bewaartermijn vernietigd.
**deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer/hond mocht lijden als gevolg van deelname. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer gedurende zijn deelname aan de test.
*** de resultaten van de test worden ter registratie aangeboden aan de Raad van Beheer. Door inschrijving geeft de eigenaar hiervoor toestemming.
**** de inschrijver verklaart door inschrijving dat hij bekend is met de statuten en overige reglementen van de Raad van Beheer, alsmede dat hij door inschrijving deze reglementen en de rechtsmacht van de Raad van Beheer aanvaardt.
# Op dit inschrijfformulier en op alle overeenkomsten die u met KynEthos aangaat, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar hiervan vindt u op onze website onder Algemene Voorwaarden. Middels inschrijving en betaling verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en daarmee akkoord te gaan.

Reacties zijn gesloten.