Inschrijfformulier MAG-test

Gegevens eigenaar

Gegevens hond


Verwacht je dat je hond loops is op de testdatum?

Heeft de hond eerder deelgenomen aan een MAG-test?

De eigenaar verklaart kennis te hebben genomen van het MAG-reglement.


De eigenaar verklaart dat de hond gezond is van lijf en leden en voldoende ingeënt is tegen besmettelijke ziekten.

De eigenaar heeft een WA-verzekering.

 

Totaal: € -
* tijdens de test worden filmbeelden opgenomen ten behoeve van mogelijke verificatie van de beoordeling. Deze beelden worden na de bewaartermijn vernietigd.
**deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer/hond mocht lijden als gevolg van deelname. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer gedurende zijn deelname aan de test.
*** de resultaten van de test worden ter registratie aangeboden aan de Raad van Beheer en de betreffende rasvereniging. Door inschrijving geeft de eigenaar hiervoor toestemming.
**** de inschrijver verklaart door inschrijving dat hij bekend is met de statuten en overige reglementen van de Raad van Beheer,
alsmede dat hij door inschrijving deze reglementen en de rechtsmacht van de Raad van Beheer aanvaardt

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.