MAG-TEST

ASSESSMENT - risicoanalyse

GEDRAGSTHERAPIE

KynEthos

KynEthos is een expertisebureau op het gebied van hondengedrag. Wij bieden o.a. gedragstherapie, gedragstesten, (her)training en geven lezingen en workshops. Wij bieden de MAG-test aan met registratie en onder auspiciën van de Raad van Beheer. Vanuit maatschappelijk oogpunt vindt KynEthos het belangrijk dat mensen, honden en andere dieren in goede harmonie naast elkaar kunnen functioneren. Onze diverse activiteiten dragen hiertoe nadrukkelijk bij. Binnen ons team beschikken wij over professionals zoals (kynologisch) instructeur, een gedragstherapeut, gedragsbeoordelaars en zeer ervaren hondengeleiders.

Meer over de MAG-test

Eerst inschrijven!
 
Eerst inschrijven!
Controleer of je de benodigde papieren hebt. Belangrijk is de stamboom en het registratiebewijs voor stamboomhonden, voor honden zonder stamboekpapieren is het hondenpaspoort van belang. Controleer vooral ook of je hond niet te jong is. Een dag te jong betekend al dat de resultaten niet worden verwerkt.
Na inschrijving....
 
Na inschrijving....
Ontvang je van ons een route beschrijving en een tijdschema. Probeer op tijd te zijn. Na de test krijg je direct de voorlopige uitslag en kun je weer naar huis.
Moet ik oefenen?
 
Moet ik oefenen?
De gemiddelde, goed gesocialiseerde hond hoeft geen problemen met de test te hebben, hij mag best wel eens schrikken. Lees het protocol maar eens door, daar kun je terug vinden wat er gebeurt tijdens de test. Heb je hier vragen over dan kun je die altijd aan ons stellen.
Wanneer krijgt mijn hond een onvoldoende beoordeling?
 
Wanneer krijgt mijn hond een onvoldoende beoordeling?
Als een hond tijdens de test te veel grote angst of zelfs paniek laat zien kan hij een onvoldoende beoordeling krijgen. Agressief bijten is ook diskwalificerend. (zie ook normering)
Als de test klaar is, wat dan?
 
Als de test klaar is, wat dan?
Zodra je klaar bent met de test krijg je een voorlopige uitslag van de keurmeesters en kun je naar huis. KynEthos stuurt de resultaten naar de Raad van Beheer. Daar wordt het resultaat vastgelegd en de Raad van Beheer stuurt de officiële uitslag en het certificaat direct naar de eigenaar.
Hoe officieel is dit allemaal?
 
Hoe officieel is dit allemaal?
De MAG-test is een gevalideerde gedragstest die wordt afgenomen door speciaal daarvoor opgeleide keurmeesters met een officiële testleider. Tijdens de testen van KynEthos is er altijd een gedelegeerde van de Raad van Beheer aanwezig.
Hoe vaak mag mijn hond deelnemen aan een test?
 
Hoe vaak mag mijn hond deelnemen aan een test?
Honden die al een keer getest zijn met een onvoldoende resultaat kunnen, na het verstrijken van een periode van minimaal twee maanden, één maal opnieuw aan een MAG-test deelnemen.
Covid-19
 
Covid-19
Om rekening te houden met de veiligheid van iedereen die op een testdag op het terrein aanwezig is (deelnemers, gasten, keurmeesters, medewerkers) en te voldoen aan de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is ons COVID-19 protocol van toepassing.
Waar vind ik meer informatie?
 
Waar vind ik meer informatie?
Het protocol en reglement is terug te vinden onder het kopje MAG-test bovenin de menubalk. Of kijk op de site van de Raad van Beheer.